ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Jandarlaryň ýer ýüzünde iýmitlenmegi, hereketi we ýaşamagy üçin zerur bolan energiýanyň asyl çeşmesi haýsy?
toprak
DNK
suw
gün
KINO DÜNÝÄSI
Döwranyň başdan geçirenleri (1969)
 Döwranyň kakasy bakençi bolup işleýär. Jeňňelde bolsa garaşylmadyk «myhmanlar» peýda bolýar. Şeýlelikde Döwran tebigatdaky dostlarynyň kömeginden peýdalanmaly bolýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ