ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Benzol molekulasynda näçe uglerod atomy bar?
1,5
16
245
6
KINO DÜNÝÄSI
Maýa-Gözel (2000)
Bu filmi gören bolsaňyz mazmunyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ